1. Home
  2. Moduł 2 – Nauczanie i uczenie się
  3. Wprowadzenie

Wprowadzenie

Skuteczność uczenia się jest związana z kontekstem, sposobem prezentacji treści, stosowanymi metodami nauczania, atmosferą w klasie; elementy te muszą być dostosowane do charakterystyki uczestników szkolenia.

Dlatego też trener musi nie tylko dbać o treści i sposób ich przekazywania, ale także musi być w stanie stworzyć odpowiednie środowisko nauczania dla osób, które będzie szkolił.

Celem tego modułu jest dostarczenie trenerom wskazówek, jak realizować skuteczne szkolenia, w szczególności z udziałem osób z niepełnosprawnościami.

Moduł ten składa się z 3 podmodułów:

2.1 ICF jako filozofia i narzędzie do ponownego przemyślenia kontekstu edukacyjnego

2.2 Kooperatywne uczenie się jako metodologia szkoleń osób z niepełnosprawnościami

2.3 Rola korepetytora we wspieraniu nauki osób z niepełnosprawnościami

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?